Qianhexin,Shegezhaung Village, Baodi County, Tianjin

Post Code: 301800

Tel: 86-22-22571588-8000 86-22-22571088

Fax86-22-22571688

E-mail: lihail@public.tpt.tj.cn

a quanlified Chinainfo member